LakeAdmin - Järvikunnostushankkeiden hallinta

Tervetuloa LakeAdmin -hankkeen suomenkielisille sivuille. LakeAdminissa yhdeksässä partnerimaassa laaditaan suunnitelmat, joissa hankkeen aikana tunnistettuja järvikunnostukseen liittyviä hyviä käytäntöjä jalostetaan ja sisällytetään yksityiskohtaisesti ja tavoitteellisesti alueellisiin toimenpideohjelmiin.

LakeAdmin – hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat:

  • Kehittää vesistökunnostusten tavoitteiden asettelua ja vedenlaatua alueilla, jotka ovat tunnistaneet järvien merkityksen alueensa taloudellisena kehitysmahdollisuutena
  • Parantaa aluehallinnon vesien hoidon ja kunnostuksen vaikuttavuutta erityisesti järvien, lampien ja tekoaltaiden kunnostuksessa ja hoidossa

 

 

LakeAdmin – projektissa 10 yhteistyöorganisaatiota aikovat:

  • Jakaa ja siirtää hyviä vesien hoidon ja kunnostuksen käytäntöjä, jotta saavutetaan parempi vedenlaatu ja annetaan mahdollisuus vesistöjen käyttöasteen nousulle
  •  Tehdä toteutussuunnitelmat, joissa autetaan käyttöönottamaan hyviä vesien hoidon ja kunnostuksen käytäntöjä maakuntien alueellisissa toimenpideohjelmissa
  • Kehittää eurooppalainen järvikunnostusarkisto laajaksi tietolähteeksi, joka on tarkoitettu päättäjille, alueviranomaisille ja sidosryhmille
  • Siirtää projektin tunnistamia hyviä käytäntöjä laaja-alaisesti Eurooppaan, ottaen huomioon vesipuitedirektiivin asettamat vaatimukset järville ja vesistöille sekä luonnonolosuhteet

 LakeAdmin on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se kuuluu INTERREG IVC -ohjelmaan.

 

TOTEUTUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMK:N TUNNISTAMIEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI POHJOIS-SAVOSSA

 

INTERREG IVC ERDF SYKE Savonia
Balaton Region Rieti FTZ WRA Allerød FFPW USB EMÜ